{{:galeuro-arial.gif |Símbolo do galeuro}} * [[Que son]] * [[Formatos]] * [[Como se conseguen]] * [[Para que serven]] * [[Quen pode emitilos]] * [[Quen pode usalos]] * [[Exemplos de uso]] * [[Contabilidade]] * [[Seguridade]] * [[Solidez]] * [[Convertibilidade]] * [[Xuro]] * [[Crédito]] * [[Goberno]] * [[Legalidade]] * [[Historia]] * [[Filosofía]] * [[Os galeuros en cifras]] * [[Aceptan galeuros]] * [[Glosario]] * [[Máis información sobre moedas complementarias]] ==== Noticias ==== Segue todas as novidades do proxecto [[http://galeuros.com/blog/|no Blog dos Galeuros]].