Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

quen_pode_emitilos [2009/10/24 08:39]
casdeiro
quen_pode_emitilos [2010/09/18 10:01] (actual)
Liña 32: Liña 32:
  
 O baremo que se tomará para avaliar a ampliación ou redución dun límite de emisión será **o duplo dos ingresos medios mensuais** da entidade nos últimos 12 meses de actividade. Así, se p.ex. un emisor vende de media por un importe de 1.500 euros/mes, podería dispor dun límite de 3.000 galeuros de emisión máxima. A autorización destes límites sempre quedará en mans do  [[Comité Rector dos Galeuros]] que analizará caso por caso. O baremo que se tomará para avaliar a ampliación ou redución dun límite de emisión será **o duplo dos ingresos medios mensuais** da entidade nos últimos 12 meses de actividade. Así, se p.ex. un emisor vende de media por un importe de 1.500 euros/mes, podería dispor dun límite de 3.000 galeuros de emisión máxima. A autorización destes límites sempre quedará en mans do  [[Comité Rector dos Galeuros]] que analizará caso por caso.
 +
 +É importante sinalar a este respecto que aínda que unha empresa, asociación non lucrativa ou profesional perda clientes ou ingresos iso non quere dicir necesariamente que perda a capacidade de aceptar galeuros a cambio dos seus servizos. Unha das [[para_que_serven|vantaxes]] precisamente da nosa moeda complementaria é que pode axudar a persoas que perden o seu traballo ou empresas que perden clientes, pero que aínda así manteñen intacta a súa capacidade de forneceder servizos de produtos de valor á sociedade, poida seguir tendo actividade. Xa que logo, o [[Comité Rector dos Galeuros]] deberá analizar coidadosamente se realmente se ten producido unha **perda na capacidade** ou simplemente unha perda de ingresos ou clientes.
  
 ===== Obrigas dos emisores ===== ===== Obrigas dos emisores =====