Definición

O galeuro é a primeira moeda virtual (electrónica) galega.

A esa definición inicial, na II Etapa dos Galeuros, engadíronse outras que a complementan e aumentan, como:

  1. sistema de crédito mutuo internacional galego
  2. moeda electrónica comunitaria, complementaria/alternativa galega

Tamén entra na categoría de sistema de crédito mutuo.

Orixe

Foi creada pola Asociación Cultural Fillos de Galicia. Le máis na páxina de Historia.

Valor

Cada galeuro é equivalente a 1 euro, tendo paridade fixa con esta moeda.

Coa reforma efectuada na II Etapa dos galeuros mantense esta equivalencia fixa co euro para facilitar a incorporación de negocios, individuos e outros colectivos, así como unha contabilidade sinxela.

Isto quere dicir que por un galeuro, obteremos o valor dun euro en produtos ou servizos. Algunhas persoas e colectivos ademais poden converter os seus galeuros a euros nunhas determinadas condicións e a unha determinada taxa: vid. convertibilidade.

Símbolo

Símbolo do galeuroDesde o seu comezo o símbolo do galeuro é feito a partir do do euro, pero pechándoo de tal maneira que se forma unha G de Galicia/Galiza e de galegos.

Xeitos de participar

Participante Acepta galeuros Pode emitir Poden converter a euros Requisitos1)
Asociación Cultural Fillos de Galicia 100% do PVP dos seus produtos e servizos ata 10.000 galeuros si Rexistrarse en http://tenda.fillos.org
Outras organizacións entre o 20% e 100% do PVP dos seus produtos e servizos ata 2.000 galeuros (ampliable) si Rexistrarse en http://tenda.fillos.org e asinar acordo
Comercios, tendas, profesionais entre o 0% e 100% do PVP dos seus produtos e servizos non* non* Rexistrarse en http://tenda.fillos.org
Socios da A.C. Fillos de Galicia si (0%-100%) ou non ata 2.000 galeuros (ampliable) si Rexistrarse en http://tenda.fillos.org
Outros particulares (consumidor e prosumidores) si (0%-100%) ou non non* non* Rexistrarse en http://tenda.fillos.org

NOTA (*): Particulares e organizacións poden adquirir o dereito a converter e a emitir galeuros previa autorización do Comité Rector dos galeuros e asinamento do acordo correspondente, que os equipararía ás organizacións participantes nos galeuros. Outra maneira é simplemente facerse socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia.

1) Aínda que se especifica como requisito xeral ter aberta unha conta de usuario/a en http://tenda.fillos.org , iso reférese tan só aos requisitos para ter unha conta electrónica de galeuros, como quen ten unha conta bancaria. Porén, en canto circulen os galeuros en formatos físicos (impresos), tamén será factible aceptalos e usalos sen dispoñer desa conta.