Movementos

 • Número de movementos en galeuros realizados ate o momento = 438 (actualizado a data de 12/01/2010).
 • Importe total dos movementos ate o momento = 104.858,11 galeuros (actualizado a data de 12/01/2010).
 • 2009:
  • Número de movementos = 190 (+91,9%)
  • Importe total dos movementos = 69.547,54 galeuros (+283,75%).
  • Importe medio dos movementos = 366 galeuros.
 • 2008:
  • Número de movementos = 99.
  • Importe total dos movementos = 18.122,75 galeuros.
 • 2007:
  • Número de movementos = 66.
  • Importe total dos movementos = 5.742,03 galeuros.
 • 2006:
  • Número de movementos = 57.
  • Importe total dos movementos = 7.619,34 galeuros.

Saldo total actual

 • Suma saldos negativos (emisores netos): -977,31 galeuros (12/01/2010).
 • Suma saldos positivos (posuidores netos): +977,31 galeuros (12/01/2010).

Participantes

 • Número actual de posuidores: 129 emails diferentes que algunha vez recibiron galeuros (a data de 31/01/2013).
  • Pousidores o 12/01/2010: 89.
  • Posuidores o 06/05/2009: 100.
 • Número actual de Organizacións participantes nos galeuros: 1 (06/05/2009) :!: A actualización deste dato está en suspenso debido ao proceso de socialización.

Taxas de emisión, circulación e conversión

Miden a ratio entre importes totais circulados, emitidos ou convertidos (a euros) e o importe total dos movementos.

Periodo Taxa de emisión Taxa de circulación Taxa de conversión Taxa de desemisión
Histórico
(12/01/2010)
41,18% 31,03% 26,77% 1,02%
2009 38,84% 31,95% 29,12%
2008 42,82% 23,98% 33,20%
2007 68,37% 14,21% 17,42%
2006 54,67% 45,33% 0,00%

Masa monetaria