~~NOTOC~~ ===== Que son ===== Para ampliar o alcance e posibilidades dos galeuros, a Asociación Cultural Fillos de Galicia decidiu invitar a determinadas organizacións, institucións ou colectivos galegos que o [[Comité Rector dos Galeuros]] suxira, para que entren no papel de //Organizacións Participantes nos Galeuros// no [[Comité Rector dos Galeuros]]. ===== A que teñen dereito ===== Poderán: - participar na xestión da moeda, - [[quen_pode_emitilos#capacidade_de_emision_actual|emitir galeuros]] - convertir os seus galeuros a euros [[convertibilidade|nas condicións establecidas]]. Desta maneira a Asociación Cultural Fillos de Galicia compartirá o [[goberno]] con aquelas entidades que decida, e os galeuros pasarán a ser en maior medida un **proxecto democrático e compartido do tecido social galego**. ===== Que organizacións poden participar ===== A decisión de invitar a novas entidades será tomada por maioría simple no [[Comité Rector dos Galeuros]], tendo o representante da Asociación Cultural Fillos de Galicia un voto decisivo en caso de empate. Estas OPG poderían ser p.ex.: - asociacións de comerciantes, empresariais ou cámaras de comercio; - asociacións culturais ou sociais; - asociacións de veciños; - concellos; - centros galegos, casas de Galicia e outras organizacións da Diáspora; - etc. ===== Cota de participación ===== Cada organización deberá pagar una cota anual de participante de 50 euros, para gastos de xestión. ===== Outros participantes ===== Existirán asemade, profesionais, empresas e comercios que asinen o documento de aceptación de galeuros e que adquiran así tamén o dereito de [[convertibilidade]] a euros á taxa indicada, pero estes non formarán parte do [[Comité Rector dos Galeuros]] nin terán que pagar a cota de entrada. Porén, se o desexan poderán entrar a formar parte del, previa invitación expresa do [[Comité Rector dos Galeuros]]. ===== Documento legal ===== As Organizacións Participantes nos Galeuros tamén teñen un documento de adhesión específico no que se comprometen a aceptar tamén os galeuros ao tempo que adquiren o dereito de [[convertibilidade]] a euros.