Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

menu1 [2009/06/16 16:19]
casdeiro
menu1 [2010/09/18 10:01] (actual)
Liña 6: Liña 6:
   * [[Filosofía]] ​   * [[Filosofía]] ​
   * [[Os galeuros en cifras|En cifras]] ​   * [[Os galeuros en cifras|En cifras]] ​
-  * [[Máis información sobre moedas complementarias|Outros]] ​ 
   * [[http://​galeuros.com/​blog/​|Blog]]   * [[http://​galeuros.com/​blog/​|Blog]]