====== Diferenzas ====== Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

mais_informacion_sobre_moedas_complementarias [2009/05/23 02:17]
antoniogaliza
mais_informacion_sobre_moedas_complementarias [2012/02/10 18:51] (actual)
casdeiro
Liña 6: Liña 6:
 ===== Sitios web ===== ===== Sitios web =====
  
-==== Exemplos ​de moedas complementarias ====+==== Webs oficiais ​de moedas complementarias ​e locais ​====
  
-  * [[http://​torontodollar.com|Toronto Dollars]], exitosa moeda local canadiana. +=== Estado español === 
-  * [[http://www.equaldollars.org/|Equal Dollars]], outra moeda comunitaria usada en Canadá e mais nos Estados Unidos de América+  * [[http://es.wikipedia.org/wiki/Axarco|O axarco]], moeda da rexión da Axarquía ​en Málaga
-  * [[http://totnes.transitionnetwork.org/totnespound/​home|Totnes Pound]], a libra da vila //en transición// Totnes, no Sul de Inglaterra. +  * [[http://ecoseny.blogspot.com/|EcoSeny]], a moeda da //ecoxarxa// do [[http://es.wikipedia.org/​wiki/​Montseny_%28Barcelona%29|municipio catalán do Montseny]].
-  * [[http://www.wir.ch|WIR Bank]], exitoso sistema de moeda complementaria suíza que funciona entre PEMES. Información en inglés [[wp>​WIR_Bank|na Wikipedia]].+
   * ...   * ...
  
-==== Outros webs ====+=== Europa ​===
  
-* [[http://monedascomplementarias.pbworks.com/Art%C3%ADculosEnlace permanente ​artículos e noticias sobre moedas complementariascon experiencias reais actuais ​(en castelán)]]+  ​* [[http://www.sol-reseau.org/|SOL]], o proxecto francés de moeda electrónica [[http://​www.sol-violette.fr/​|creado en Toulouse]] pero que xa se espallou ​moitas máis rexións (Bretaña FrancesaIlla de Franza, Norte-Paso de Calés, Alsacia, Aquitania, Franco Condado, Lemosín, Mediodía-Pirineos,​ Poitou-Charantes ​Ródano-Alpes).  
 +  * [[http://​www.euskalmoneta.org/​|Euskal moneta]], a moeda do País Basco-Francés ​(Iparralde)
 +  * [[http://​www.thelewespound.org/​|The Lewes Pound]], outra iniciativa de moeda complementaria da vila de Lewes, en East Sussex, no Reino Unido. Web en inglés. 
 +  * [[http://​totnes.transitionnetwork.org/​totnespound/​home|Totnes Pound]], a libra da vila //en transición//​ Totnes, no Sul de Inglaterra. Web en inglés. 
 +  * [[http://​brixtonpound.org/​|Brixton Pound]]. 
 +  * [[http://​www.chiemgauer.info/​|Chiemgauer]],​ a moeda complementaria da rexión de Baviera en Alemaña. Web en alemán. 
 +  * [[http://​www.wir.ch|WIR Bank]], exitoso sistema de moeda complementaria suíza que funciona entre PEMES. Información en inglés [[wp>​WIR_Bank|na Wikipedia]]. 
 +  * ...
  
-* [[http://​www.economiasolidaria.org|Rede de redes de economía alternativa e solidaria]]+=== Norteamérica ===
  
-* [[http://monedascomplementarias.pbwiki.com/Introducci%C3%B3n|Web ibérica interactiva de Monedas Complementariastoda a actualidade ​información no ámbito ibérico]]+  ​* [[http://torontodollar.com|Toronto Dollars]], exitosa moeda local canadiana. 
 +  * [[http://​www.equaldollars.org/|Equal Dollars]]outra moeda comunitaria usada en Canadá ​mais nos Estados Unidos de América. 
 +  * [[http://​lis.virginia.gov/​cgi-bin/​legp604.exe?​111+ful+HJ557+pdf|O Estado de Virxinia]] aprobou unha lei para dotarse da súa propia moeda. 
 +  *[[http://​www.berkshares.org|Berkshares]],​ a moeda local da rexión de Berkshire no Estado de Massachusetts. 
 +  * ...
  
-* [[http://​vigotroca.arkipelagos.net/​|Tred de troco de Vigo - Vigotroca]]+==== Outros webs ====
  
-* [[http://​www.trocaferrol.org/​|Red de troco de Ferrol - Troca Ferrol]] +  * [[http://​monedascomplementarias.pbworks.com/​Art%C3%ADculos| Artigos e noticias sobre moedas complementarias,​ con experiencias reais e actuais (en castelán)]] 
- +  * [[http://​monedascomplementarias.pbwiki.com/​Introducci%C3%B3n|Web ibérica interactiva de Monedas Complementarias,​ toda a actualidade e información no ámbito ibérico]] 
-* [[http://​monedascomplementarias.pbworks.com/​Rede+de+Troco+da+Corunha|Rede de troco da Corunha]] +  * [[http://​vigotroca.arkipelagos.net/​|Red de troco de Vigo - Vigotroca]] 
- +  ​* [[http://​www.trocaferrol.org/​|Red de troco de Ferrol - Troca Ferrol]] 
-* [[http://​www.complementarycurrency.org/​ccPedia/​index.php?​title=Main%20Page&​lang=en|Complementary Currency Resource Center (CC PEDIA), iniciativa de activistas de moedas complementarias de recursos en internet en 5 linguas]] +  * [[http://​monedascomplementarias.pbworks.com/​Rede+de+Troco+da+Corunha|Rede de troco da Corunha]] 
- +  * [[http://​ecoseny.blogspot.com/​|Rede de troco e moeda do Montseny (en catalán)]] 
-* [[http://​www.red-bdt.org/​| Portal web soporte de bancos de tempo]] +  * [[http://​www.complementarycurrency.org/​ccPedia/​index.php?​title=Main%20Page&​lang=en|Complementary Currency Resource Center (CC PEDIA), iniciativa de activistas de moedas complementarias de recursos en internet en 5 linguas]] 
- +  * [[http://​www.red-bdt.org/​| Portal web soporte de bancos de tempo]] 
-* [[http://​www.complementarycurrency.org/​materials.php|Material para descarga en castelán sobre Moedas Complementarias]] +  * [[http://​www.complementarycurrency.org/​materials.php|Material para descarga en castelán sobre Moedas Complementarias]] 
- +  * [[http://​www.economiasolidaria.org|Rede de redes de economía alternativa e solidaria]] 
-* [[http://​redlases.wordpress.com/​archivos/​|Biblioteca da Rede Latino Americana de socio-economía solidaria, multilingua]] +  * [[http://​redlases.wordpress.com/​archivos/​|Biblioteca da Rede Latino Americana de socio-economía solidaria, multilingua]] 
- +  * [[http://​money.socioeco.org/​es/​index.php|Grupo de estudio de moeda social do Polo de socio-economía solidaria, multilingua]] 
-* [[http://​money.socioeco.org/​es/​index.php|Grupo de estudio de moeda social do Polo de socio-economía solidaria, multilingua]] +  * Varias referencias na wikipedia sobre moeda complementaria (en inglés) 
- +    * [[wp>​Alternative_currency]] 
-* [[http://​ecoseny.blogspot.com/​|Rede de troco e moeda do Montseny (en catalán)]] +    * [[wp>​Complementary_currency]] 
- +    * [[wp>​Private_currency]] 
-* Varias referencias na wikipedia sobre moeda complementaria (en inglés) +    * [[wp>​Local_currencies]] 
- +    * [[wp>​Local_Exchange_Trading_System]] 
-  ​* [[wp>​Alternative_currency]] +    * [[wp>​Ithaca_Hours]] 
-  * [[wp>​Complementary_currency]] +    * [[wp>​Fureai_kippu]] 
-  * [[wp>​Private_currency]] +    * [[wp>​Axarco]] 
-  * [[wp>​Local_currencies]] +    * [[wp>​Mutual_credit]] 
-  * [[wp>​Local_Exchange_Trading_System]] +    * [[wp>​Demurrage#​Currency]] 
-  * [[wp>​Ithaca_Hours]] +    * [[wp>​Gresham%27s_law]] 
-  * [[wp>​Fureai_kippu]] +    * [[wp>​Bono_Patac%C3%B3n]] 
-  * [[wp>​Axarco]] +    * [[wp>​Thomas_H._Greco,​_Jr.]] 
-  * [[wp>​Mutual_credit]] +  * ...
-  * [[wp>​Demurrage#​Currency]] +
-  * [[wp>​Gresham%27s_law]] +
-  * [[wp>​Bono_Patac%C3%B3n]] +
-  * [[wp>​Thomas_H._Greco,​_Jr.]]+
  
 +===== Artigos diversos =====
 +  * [[http://​www.economiasolidaria.org/​files/​Crisis_Economica_e_Instrumentos_Economicos_Solidarios.pdf|Monedas complementarias como herramienta para fortalecer la economía social]], de Yasuyuki Hirota.
 +  * [[http://​ceres.ca.gov/​tcsf/​pathways/​chapter2.html|Designing Bioregional Economies in Response to Globalization]]
 +  * Artigos sobre [[http://​www.neweconomics.org/​search/​apachesolr_search/​complementary|moedas complementarias]] e sobre [[http://​www.neweconomics.org/​search/​apachesolr_search/​local%20currencies?​filters=+blog_post|moedas locais]] no web da New Economics Foundation.
   * ...   * ...