A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Diferenzas ====== Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

mais_informacion_sobre_moedas_complementarias [2009/05/22 12:59]
antoniogaliza
mais_informacion_sobre_moedas_complementarias [2012/02/10 18:51] (actual)
casdeiro
Liña 6: Liña 6:
 ===== Sitios web ===== ===== Sitios web =====
  
-==== Exemplos ​de moedas complementarias ====+==== Webs oficiais ​de moedas complementarias ​e locais ​==== 
 + 
 +=== Estado español === 
 +  * [[http://​es.wikipedia.org/​wiki/​Axarco|O axarco]], a moeda da rexión da Axarquía en Málaga. 
 +  * [[http://​ecoseny.blogspot.com/​|EcoSeny]],​ a moeda da //​ecoxarxa//​ do [[http://​es.wikipedia.org/​wiki/​Montseny_%28Barcelona%29|municipio catalán do Montseny]]. 
 +  * ... 
 + 
 +=== Europa === 
 + 
 +  * [[http://​www.sol-reseau.org/​|SOL]],​ o proxecto francés de moeda electrónica [[http://​www.sol-violette.fr/​|creado en Toulouse]] pero que xa se espallou a moitas máis rexións (Bretaña Francesa, Illa de Franza, Norte-Paso de Calés, Alsacia, Aquitania, Franco Condado, Lemosín, Mediodía-Pirineos,​ Poitou-Charantes e Ródano-Alpes).  
 +  * [[http://​www.euskalmoneta.org/​|Euskal moneta]], a moeda do País Basco-Francés (Iparralde). 
 +  * [[http://​www.thelewespound.org/​|The Lewes Pound]], outra iniciativa de moeda complementaria da vila de Lewes, en East Sussex, no Reino Unido. Web en inglés. 
 +  * [[http://​totnes.transitionnetwork.org/​totnespound/​home|Totnes Pound]], a libra da vila //en transición//​ Totnes, no Sul de Inglaterra. Web en inglés. 
 +  * [[http://​brixtonpound.org/​|Brixton Pound]]. 
 +  * [[http://​www.chiemgauer.info/​|Chiemgauer]],​ a moeda complementaria da rexión de Baviera en Alemaña. Web en alemán. 
 +  * [[http://​www.wir.ch|WIR Bank]], exitoso sistema de moeda complementaria suíza que funciona entre PEMES. Información en inglés [[wp>​WIR_Bank|na Wikipedia]]. 
 +  * ... 
 + 
 +=== Norteamérica ​===
  
   * [[http://​torontodollar.com|Toronto Dollars]], exitosa moeda local canadiana.   * [[http://​torontodollar.com|Toronto Dollars]], exitosa moeda local canadiana.
   * [[http://​www.equaldollars.org/​|Equal Dollars]], outra moeda comunitaria usada en Canadá e mais nos Estados Unidos de América.   * [[http://​www.equaldollars.org/​|Equal Dollars]], outra moeda comunitaria usada en Canadá e mais nos Estados Unidos de América.
-  * [[http://totnes.transitionnetwork.org/totnespound/home|Totnes Pound]], a libra da vila //en transición//​ Totnes, no Sul de Inglaterra+  * [[http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?​111+ful+HJ557+pdf|O Estado de Virxinia]] aprobou unha lei para dotarse ​da súa propia moeda
-  * [[http://​www.wir.ch|WIR Bank]], exitoso sistema ​de moeda complementaria suíza que funciona entre PEMES. Información en inglés [[wp>​WIR_Bank|na Wikipedia]].+  *[[http://​www.berkshares.org|Berkshares]], a moeda local da rexión ​de Berkshire no Estado de Massachusetts.
   * ...   * ...
  
 ==== Outros webs ==== ==== Outros webs ====
-  ​* [[http://www.economiasolidaria.org|Portal de Economía Solidaria]]. + 
-  * http://​monedascomplementarias.pbwiki.com/​Introducci%C3%B3n +  ​* [[http://monedascomplementarias.pbworks.com/​Art%C3%ADculosArtigos e noticias sobre moedas complementarias,​ con experiencias reais e actuais (en castelán)]] 
-  * [[wp>​Alternative_currency]] +  * [[http://​monedascomplementarias.pbwiki.com/​Introducci%C3%B3n|Web ibérica interactiva de Monedas Complementarias,​ toda a actualidade e información no ámbito ibérico]] 
-  * [[wp>​Complementary_currency]] +  * [[http://​vigotroca.arkipelagos.net/​|Red de troco de Vigo - Vigotroca]] 
-  * [[wp>​Private_currency]] +  * [[http://​www.trocaferrol.org/​|Red de troco de Ferrol - Troca Ferrol]] 
-  * [[wp>​Local_currencies]] +  * [[http://​monedascomplementarias.pbworks.com/​Rede+de+Troco+da+Corunha|Rede de troco da Corunha]] 
-  * http://dir.yahoo.com/Social_Science/​Economics/Currency/Digital_Money+  * [[http://​ecoseny.blogspot.com/​|Rede de troco e moeda do Montseny (en catalán)]] 
-  * [[wp>​Local_Exchange_Trading_System]] +  * [[http://www.complementarycurrency.org/ccPedia/index.php?​title=Main%20Page&​lang=en|Complementary ​Currency ​Resource Center (CC PEDIA), iniciativa de activistas de moedas complementarias de recursos en internet en 5 linguas]] 
-  * [[wp>​Ithaca_Hours]] +  * [[http://www.red-bdt.org/​| Portal web soporte de bancos de tempo]] 
-  * [[wp>​Fureai_kippu]] +  * [[http://​www.complementarycurrency.org/​materials.php|Material para descarga en castelán sobre Moedas Complementarias]] 
-  * http://es.wikipedia.org/wiki/Axarco +  * [[http://​www.economiasolidaria.org|Rede de redes de economía alternativa e solidaria]] 
-  * [[wp>​Mutual_credit]] +  * [[http://​redlases.wordpress.com/​archivos/​|Biblioteca da Rede Latino Americana de socio-economía solidaria, multilingua]] 
-  * [[wp>​Demurrage#​Currency]] +  * [[http://money.socioeco.org/es/index.php|Grupo de estudio de moeda social do Polo de socio-economía solidaria, multilingua]] 
-  * [[wp>​Gresham%27s_law]] +  ​* Varias referencias na wikipedia sobre moeda complementaria (en inglés) 
-  * https://www5.aeat.es/ES13/​S/​IAFRIAFRC05F+    * [[wp>​Alternative_currency]] 
-  * http://es.wikipedia.org/wiki/Bono_Patac%C3%B3n +    * [[wp>​Complementary_currency]] 
-  * [[wp>​Thomas_H._Greco,_Jr.]] +    * [[wp>​Private_currency]] 
-  * http://www.trocatempo.org/+    * [[wp>​Local_currencies]] 
 +    * [[wp>​Local_Exchange_Trading_System]] 
 +    * [[wp>​Ithaca_Hours]] 
 +    * [[wp>​Fureai_kippu]] 
 +    * [[wp>​Axarco]] 
 +    ​* [[wp>​Mutual_credit]] 
 +    * [[wp>​Demurrage#​Currency]] 
 +    * [[wp>​Gresham%27s_law]] 
 +    * [[wp>​Bono_Patac%C3%B3n]] 
 +    * [[wp>​Thomas_H._Greco,​_Jr.]] 
 +  * ... 
 + 
 +===== Artigos diversos ===== 
 +  * [[http://www.economiasolidaria.org/files/Crisis_Economica_e_Instrumentos_Economicos_Solidarios.pdf|Monedas complementarias como herramienta para fortalecer la economía social]], de Yasuyuki Hirota. 
 +  * [[http://ceres.ca.gov/tcsf/pathways/​chapter2.html|Designing Bioregional Economies in Response to Globalization]] 
 +  * Artigos sobre [[http://www.neweconomics.org/​search/​apachesolr_search/​complementary|moedas complementarias]] e sobre [[http://www.neweconomics.org/search/​apachesolr_search/​local%20currencies?​filters=+blog_post|moedas locais]] no web da New Economics Foundation.
   * ...   * ...
  
Liña 51: Liña 84:
  
   * [[http://​www.eldineroesdeuda.com|El dinero es deuda]], famoso documental animado que explica la historia y funcionamiento del sistema monetario.   * [[http://​www.eldineroesdeuda.com|El dinero es deuda]], famoso documental animado que explica la historia y funcionamiento del sistema monetario.
-  * ...+  * [[http://​www.youtube.com/​watch?​v=-niNKoZCOI0&​feature=related|Banco Palma,]] iniciativa xurdida en Brasil de moeda complementaria e sistema de crédito mutuo(en portugués) 
 +  * [[http://​ecoseny.wordpress.com/​video-solucion-economia/​|Recopilación de videos en castelán]] sobre distintos sistemas de moedas complementarias. 
  
 ===== Libros ===== ===== Libros =====