Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

goberno [2009/03/12 09:46]
casdeiro creado
goberno [2010/09/18 10:01] (actual)
Liña 1: Liña 1:
 +===== Goberno na I Etapa =====
 +
 +
 Inicialmente o goberno dos galeuros era responsabilidade da Asociación Cultural Fillos de Galicia e dos seus órganos directivos. Inicialmente o goberno dos galeuros era responsabilidade da Asociación Cultural Fillos de Galicia e dos seus órganos directivos.
 +
 +===== Goberno na II Etapa =====
 +
  
 Desde a II Etapa dos Galeuros, o seu goberno fica en mans do denominado [[Comité Rector dos Galeuros]]. Desde a II Etapa dos Galeuros, o seu goberno fica en mans do denominado [[Comité Rector dos Galeuros]].
 +
 +===== Futuro goberno =====
 +
 +
 +Se as [[Organizacións Participantes nos Galeuros]] o consideran axeitado, e sempre coa autorización da maioría dos socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia, convocados en asemblea a tal efecto, será creada unha **entidade legal nova** formada por todas elas, para artellar o seu funcionamento e todo o relacionado cos galeuros, e ceder o control dos mesmos e a capacidade de modificar as normas, así como a propiedade da marca //​Galeuros//​. ​