Goberno na I Etapa

Inicialmente o goberno dos galeuros era responsabilidade da Asociación Cultural Fillos de Galicia e dos seus órganos directivos.

Goberno na II Etapa

Desde a II Etapa dos Galeuros, o seu goberno fica en mans do denominado Comité Rector dos Galeuros.

Futuro goberno

Se as Organizacións Participantes nos Galeuros o consideran axeitado, e sempre coa autorización da maioría dos socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia, convocados en asemblea a tal efecto, será creada unha entidade legal nova formada por todas elas, para artellar o seu funcionamento e todo o relacionado cos galeuros, e ceder o control dos mesmos e a capacidade de modificar as normas, así como a propiedade da marca Galeuros.