====== Diferenzas ====== Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

filosofia [2009/04/01 16:45]
casdeiro
filosofia [2010/09/18 10:01] (actual)
Liña 1: Liña 1:
 +~~NOTOC~~
 ===== Evolución na filosofía dos galeuros ===== ===== Evolución na filosofía dos galeuros =====
  
-Co paso á [[historia|II Etapa]] dos galeuros, dase unha importancia evolución na súa filosofía e obxectivos. O que inicialmente pretendía ser un medio de intercambio entre galegos de aquí e de acolá, no ámbito da Comunidade Virtual Fillos de Galicia, ampliou a súa ollada para recoller todas as posibilidades das moedas complementarias e dos sistemas LETS (ou de crédito mutuo), para beneficio tanto dos galegos de todo o mundo, como doutras organizacións non lucrativas, o pequeno comercio galego e de paso para a mellora dos seus recursos nomeadamente económicos e humanos.+Co paso á [[historia|II Etapa]] dos galeuros, dase unha importancia evolución na súa filosofía e obxectivos. O que inicialmente pretendía ser un medio de intercambio entre galegos de aquí e de acolá, no ámbito da [[http://​www.fillos.org|Comunidade Virtual Fillos de Galicia]], ampliou a súa ollada para recoller todas as posibilidades das moedas complementarias e dos sistemas LETS (ou de crédito mutuo), para beneficio tanto dos galegos de todo o mundo, como doutras organizacións non lucrativas, o pequeno comercio galego e de paso para a mellora dos seus recursos nomeadamente económicos e humanos.
  
 Outra importante fonte de inspiración nesta evolución dos galeuros son os [[http://​www.torontodollar.com/​|Toronto Dollars]], unha existosa experiencia de moeda complementaria local. ​ Outra importante fonte de inspiración nesta evolución dos galeuros son os [[http://​www.torontodollar.com/​|Toronto Dollars]], unha existosa experiencia de moeda complementaria local. ​
Liña 12: Liña 13:
  
 Os galeuros de cada un/ha son proba de canto valor ten entregado á comunidade. Se ten un saldo debedor, indica que recibiu máis da comunidade do que achegou. Os galeuros de cada un/ha son proba de canto valor ten entregado á comunidade. Se ten un saldo debedor, indica que recibiu máis da comunidade do que achegou.
 +
 +Así é que agora todo o traballo voluntario desenvolto para a Asociación Cultural Fillos de Galicia será compensado con galeuros, en función de diversos parámetros que dependerán de cada tipo de labor. Isto é conforme ao //13º principio da Economía Solidaria da Red Latinoamericana de Solidaridad Socioeconómica//​ tal e como o cita Thomas Greco nun dos seus libros: //"In the Economy of Solidarity nothing is wasted, nothing is volunteered,​ everything is recycled, everything must be paid for, and everything is divided in equal conditions"//​
  
 ===== Transparencia ===== ===== Transparencia =====