===== Composición ===== Na II Etapa dos Galeuros créase un [[Comité Rector dos Galeuros]], formado por: - un representante da Asociación Cultural Fillos de Galicia elixido pola Xunta Directiva desta asociación (actualmente é Manuel Casal Lodeiro, secretario e coordinador da asociación), - e por un representante de cada [[Organizacións Participantes nos Galeuros|Organización Participante nos Galeuros]] ===== Funcións ===== A función deste Comité será dirixir todo o relativo aos galeuros, con base ás normas aprobadas na IX Asemblea da Asociación Cultural Fillos de Galicia. Non terá poder para modificar estas normas, pero será **consultivo** e terá **capacidade de xestión**. Poderá propoñer á Asociación Cultural Fillos de Galicia calquera modificación das normas que considere de interese. A responsabilidade legal seguirá a ser da Asociación Cultural Fillos de Galicia, aínda que se pretende que sexa de maneira transitoria. Prevese que esta decida proximamente delegar a capacidade de modificar a normativa dos galeuros neste [[Comité Rector dos Galeuros]], para unha maior democratización e implicación das [[Organizacións Participantes nos Galeuros]]. O Comité Rector dos Galeuros elixe ao [[administrador dos galeuros]].